Lokaler, mark och karta

För många företagare är det angeläget att kunna leta efter ändamålsenliga lokaler. Här finns en databas för att kunna göra sådana sökningar. Finns under länken Lediga lokaler och mark (i vänstermenyn). Databasen innehåller också ledig mark för industri, handel och hantverk.

Här finns också information om vad som gäller när man planerar att bygga nya eller bygga om befintliga lokaler.  Du kan ta reda på när bygglov behövs och hur det fungerar med vatten och avlopp, gator och väghållning, avfallssortering med mera.