Forskning & innovation

För att Kristianstads kommun har ska nå sina visioner om tillväxt och utveckling behöver vi ett klimat där  idéer, kreativitet och innovationer står i fokus. Kommunen för dialog och samverkar och med olika aktörer inom forskning och innovation. I länkarna på den här sidan kan du läsa mer om kommunens viktigaste samarbeten inom området.

Högskolan Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park är för kommunen viktiga  utvecklingspartners som bygger broar mellan forskning och företagande. Kristianstads kommun samverkar också med Region Skåne i forsknings- och innovationsfrågor, bland annat i det brett sammansatta Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS).

Kristianstad har  en vision om att utveckla flera innovationsområden med internationell ryktbarhet som leder och driver utvecklingen inom sitt område. Hållbar utveckling och innovation utifrån samhällsutmaningar ska vara en av våra styrkor. Kommunen är en medspelare som kan ge förutsättningar för ett gott näringslivsklimat och tillsammans med regionen och staten kan gå i fronten med offentliga investeringar som bidrar till Kristianstads attraktivitet.

Ett gott exempel på samverkan är MoLab, Plattformen för molekylär analys, som skapats gemensamt av Högskolan Kristianstad, Krinova Incubator & Science Park, Handelskammaren och Kristianstads kommun. Syftet är att bedriva kvalificerad forskning inom bland annat analytisk kemi och genetik som ska ge kunskap och leda till innovationer inom bland annat vattenrening och molekylär diagnostik.