Förenkla - helt enkelt lär kommunen vad företag behöver

Flera undersökningar av det lokala företagsklimatet visar att företagen önskar förbättringar i kommunens bemötande, information och regeltillämpning. Därför startas nu utbildningen Förenkla – helt enkelt, där Kristianstads politiker, chefer och anställda med företagskontakter drillas i företagandets villkor. Målet är att kommunens medarbetare ska förstå sin egen roll i arbetet med att hjälpa företag att växa.

Kristianstads kommun har framgångsrika företag. Men många företagare uppfattar kommunen som en ovillig, otydlig och byråkratisk motpart. Både Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och landsting har justerat ner kommunens plats på rankinglistorna i de senaste undersökningarna. Den negativa trenden ska nu vändas med hjälp av utbildning och ökad insikt hos de anställda.

– Vår ambition är att kunna ge företag som kontaktar Kristianstads kommun ett stöd med hög kvalitet. Förenkla – helt enkelt är en utbildning som lär oss att förstå näringslivets verklighet, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L), ansvarig för näringslivsfrågor. 

Förenkla – helt enkelt förklarar hur kommunens anställda jobbar bäst för att hjälpa företagen att växa och skapa flera arbetstillfällen.
Kursplanen innehåller områden som bemötande, upphandling, myndighetsutövning och kompetensförsörjning.  Kommunens tjänstemän får också möjlighet att möta näringslivet och diskutera praktiska lösningar på vardagsproblem.

Utbildningen är framtagen av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och genomförs under våren med 400 deltagare från kommunerna Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm och Hörby, som samarbetar i Skåne Nordost. Den första gemensamma utbildningsdagen startar på tisdag (19/1) på Yllan i Kristianstad.            

Erfarenheterna sedan tidigare är goda. SKL kan se att 70 % av kommunerna som genomfört utbildningen får bättre resultat i organisationens regelbundna undersökning av företagsklimatet.

– Ett växande näringsliv är centralt för Kristianstads fortsatta utveckling, menar kommunens näringslivschef Anders Elmevik. Om vi lär känna våra företagares behov kan vi göra det lättare för dem. Då blir vårt eget arbete också lättare.

Läs mera om Förenkla - helt enkelt

Tid och plats för första gemensamma mötet:

Yllan mässcenter, Videllsgatan 6, Kristianstad
Tisdag 19/1 09.00 – 16.00

För näringslivsfrågor:

Anders Elmevik, Näringslivschef
Tfn: 044/0733-13 55 92

E-post: anders.elmevik@kristianstad.se

För frågor om Förenkla – helt enkelt

Kamilla Danielsson, Utvecklingssamordnare Näringsliv
Tfn: 044/ 0733 -13 58 87

E-post: kamilla.danielsson@kristianstad.se