Besöksnäring

Här hittar du information om hur Kristianstads kommun arbetar för att skapa goda förutsättningar för besöksnäringsföretagen och för att locka besökare till vår destination.

Svensk besöksnäring är en tillväxtnäring som omsätter 284 miljarder, genererar ett exportvärde på 106 miljarder och levererar 173 000 jobb - varje år, i hela landet.

Se filmen från Svensk Turism AB 

Kristianstads kommun arbetar tillsammans med övriga kommuner i nordöstra Skåne på långsiktig och hållbar utveckling av besöksnäringen i området.

Arbetet är nära kopplat till Collaborative Tourism 2020, den regionala tillväxtstrategin för besöksnäringen, och har "Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020" som utgångspunkt.

Regionala tillväxtstrategin för besöksnäringen
www.tourisminskane.com/strategi-2020

Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020
www.strategi2020.se