Handbok för omhändertagande av dödsfall

Handbok för Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning. Du kan vid dessa händelser kontakta en sjuksköterska för att  få råd, stöd och hjälp.

Handboken är ett övergripande dokument i Skåne och dessa regionala rutiner har utarbetats i samarbete med de instanser som kan bli inkopplade i samband med ett dödsfall som inträffar utanför sjukvårdsinrättning.