Välkommen till Östergård 1/Pionen

bild utifrån på östergård/pionen

Östergård 1/Pionen är ett vård- och omsorgsboende i centrala Kristianstad.

Vår gemensamma filosofi är att du ska bemötas artigt, trevligt och positivt och få rätt stöd utifrån dina personliga behov. Vi ska ha tålamod och vara lyhörda samt stimulera, motivera och stödja. Vi arbetar för att förbättra och bibehålla dina funktioner.

Värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Värdighetsgarantin innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen. Läs mer om värdighetsgarantin här

Lägenheter och gemensamma utrymme 

  • Östergård 1 har 16 lägenheter
  • Pionen har 10 lägenheter för boende med demenssjukdomar
vy på pentry i ett av rummen  vy från en av de boendes rum

Vy över ett av rummen sett från två olika håll. Klicka på bilderna för att se större bilder.


Alla lägenheter har toalett, dusch och pentrydel med kylskåp. Inga spisplattor finns men uttag med timer för ev. kaffebryggare. 

bild på dagrum och matsal
Gemensamma utrymmen

Personal

Här arbetar totalt ca 27 tillsvidareanställd personal.

Personalen arbetar utifrån dina förutsättningar med delaktighet, medbestämmande och inflytande.

Personalen har tillgång till sjuksköterska för råd, konsultation och stöd dygnet runt.

Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå för personalen under dagtid, måndag till fredag.

Kontaktman

Varje kund erbjuds en kontaktman. Kontaktmannen är en person inom personalgruppen som har ett uttalat ansvar för just dig. Kontaktmannen har en viktig roll i verksamheten och ansvarar
bland annat för att erbjuda en genomförandeplan för att du ska få en trygg och säker omvårdnad utifrån dina behov och önskemål. Du som kund och dina närstående kan alltid vända er till kontaktmannen med frågor och synpunkter.

Måltider

Frukosten tillagas och iordningsställs av personalen i det gemensamma köket, som finns på varje boendeenhet.

Middag och kvällsmat kommer från Allögården. Du har möjlighet att i förväg välja mellan två rätter till middag och på kvällen kan du välja dagens kvällsmat eller veckans kvällsmat måndag-fredag.

Kosten anpassas så långt det är möjligt efter dina behov och önskningar.

På Östergård 1/ Pionen finns ett kostombud som samarbetar med Allögårdens kök, samt med sjuksköterska vid behov.

Våra måltider som serveras i matsalen:

Frukost  kl 08.00
Middag   kl 12.00
Fika kl 14.30
Kvällsmat      kl 17.00


Kaffe, te eller annat kvällsfika erbjuds.

Vill du som är närstående äta här vid något tillfälle så kan vi beställa extra portion mot en kostnad. Meddela oss i så fall dagen innan.

bild från korridor på östergård
Från korridoren

Aktiviteter

Personalen ombesörjer att vissa aktiviteter genomförs, exempelvis bingo, spel , högläsning, gångträning, gymnastik eller kortare utevistelser. Framför dina behov och önskemål vid ankomstsamtalet eller till kontaktmannen, i samband med att genomförandeplanen upprättas.

Dessa aktiviteter förekommer:

  • Gudstjänst varannan fredag.
  • Gymnastik ca en gång i veckan.
  • ”Remenisensrum”. Ett rum på Östergård 1 som vi kan besöka för att minnas ”gamla” tider. Här finns musik, litteratur och kläder från t.ex.40- talet.
  • Högläsning ur tidningar och böcker.
  • Viss underhållning i form av sång och musik.
  • Bingo.
  • Kortare utevistelser.


Alla boende är välkomna att delta i aktiviteterna. Du som bor på Östergård 1/Pionen eller du som är anhörig är välkommen med tips och idéer.

I perioder finns frivilligarbetare som kommer till boendet och har besöksverksamhet, läsgrupp m.m.

Pionens demensboende har daglig aktivering.

Kvalitetsundersökningar

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014

Pionen 1 (resultat för Östergård 1 redovisas ej då det var mindre än 7 svarande)

Äldreguiden 2013

Östergård 1 / Pionen

Adress

Östergård 1/Pionen
Södra Kaserngatan 19
291 53 Kristianstad. 

Karta för att hitta hit

Telefonnummer

Enhetschef
044-13 57 39

Östergård 1
044-13 62 44

Pionen
044-13 62 48