Lindåsa äldrecentrum

Stiftelsen Lindåsa

Lindåsa Äldrecentrum är ett demensboende för personer över 65 år.

Det är fördelat på två byggnader med små vårdenheter, tvätteri, städ, vaktmästeri och storkök.

Det är beläget på natursköna Östervång med stora fina ytor och vår egen park ca. 1,5km från E22 vid Tollarp.


Vår målsättning

Alla medarbetare ska utföra sitt arbete på sådant sätt att våra boende och deras anhöriga känner trygghet.

Lindåsa Äldrecentrum ska utgöra ett föredöme inom äldreomsorgen vad gäller kvalitet, service, omtanke, effektivitet och miljö.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • Ta reda på våra boendes individuella behov och önskemål.
  • Underlätta för den boende att leva sitt liv, allt efter sina tidigare och nuvarande förutsättningar.
  • Ta tillvara alla medarbetares kompetens.
  • Samarbetsklimatet ska kännetecknas av omtanke, respekt och ärlighet
  • Arbetsglädje och effektivitet ska prioriteras högt.
  • Vara lyhörda gentemot anhöriga, erbjuda stöd individuellt eller i grupp

 

Värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Värdighetsgarantin innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen. Läs mer om värdighetsgarantin här

Gemensamma utrymme och lägenheter

Det finns 40 lägenheter mellan 25m2 – 36m2 fördelade på 6 avdelningar.

Samtliga har stort handikappanpassat badrum, trygghetslarm och en höj- och sänkbar säng. Möjlighet för egen TV, licensen ingår i hyran. Uttag för egen telefon.

Varje avdelning har ett gemensamt kök och dagrum.

Det finns ett ”finrum” som är vackert möblerat med gamla möbler där vi träffas för anhörigträffar, högtidsstunder, julkaffe, aktivering, högläsning och kaffe med sju sorters kakor m.m.


Personal

På Lindåsa finns personal dygnet runt. 98% av all fast personal och långtidsvikarier har undersköterskekompetens alt. vårdbiträde med demensutbildning.

Vi har tre sjuksköterskor i schema dagtid mån-fre samt att de delar på beredskap kväll, natt och helg med en inställelsetid på 30 min. De har specialistkompetens demensvård

Vår egen läkare kommer en gång per vecka samt är tillgänglig dagtid mån-fre på sökare.

Vi har också kontinuerlig tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast, massör, frisör, fotvårdsspecialist, tandhygienist och tandläkare.

Ovanstående erbjuds på plats, vid sjukhusbesök eller annat som sker utanför Lindåsa är det den anhörige som följer med.


Omvårdnad

Levnadsberättelse, genomförandeplan, teamarbete och ett nära samarbete med anhöriga ligger som grund till vår personcentrerade vård.

Varje boende är unik och kan inte jämföras med någon annan.

Varje boende har en kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska som träffas regelbundet och utvärderar vardagen, hjälpbehov och sjukdomstillstånd.

Vi registrerar alla i Senior Alert, ett nationellt kvalitetsregister, som visar om det finns risk för undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen.


Aktiviteter

Aktiveringen bedrivs i den dagliga verksamheten av vårdpersonalen. De har till uppgift att se till att den boende får en individuell och meningsfull vardag. Varje avdelning har ett aktiveringsombud. En aktiverare finns i tjänst dagligen mån-fre.

Det erbjuds bland annat musikunderhållning, taktil massage, högläsning, bakning, promenader, gymnastik, spel, utflykter, cirkelgrupp ”Gamla ting”, upplevelselådor, vår-höstmiddag, utomhusvistelse och arbete i trädgårdslandet.


Måltider

Lindåsa har sitt eget kök med kokerskor. All mat tillagas på plats och går direkt till avdelningarna i nära anslutning till serveringen veckans alla dagar. Maten tillagas från grunden med råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

Samtliga måltider är näringsberäknade. Specialkost som passerat, finfördelat, timbal, önskekost lagas på ordination av sjuksköterska.

Kvalitetsundersökningar

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015

Lindåsa

Adress

Lindåsa äldrecentrum
Sönnarslövsv. 149-14
298 91 Tollarp

Karta för att hitta hit

Telefonnummer

Verksamhetschef
044-31 27 80

Sjuksköterska
044-31 27 85

Administratör/
bemanning
044-31 27 70

Avd. Näktergalen
044-31 27 81

Avd. Bofinken
044-31 27 82

Avd. Svalan
044-31 27 83

Avd. Duvan
044-31 27 84

Avd. Gullvivan
044-31 27 75

Avd. Backsippan
044-31 27 76.