Christiansro

Christiansro

Vård- och omsorgsboendet Christiansro som drivs av Förenade Care på uppdrag av Kristianstads kommun.

Vår målsättning:

Vi vill erbjuda möjlighet att leva ett aktivt liv anpassat med service och omvårdnad efter den boendes behov och önskemål i så hemlik miljö som möjligt, samt skapa en trygg och trivsam atmosfär med välutbildad och serviceinriktad personal.

Vi arbetar enligt vårt motto: Omtanke - Vänlighet - Service.

Värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Värdighetsgarantin innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen. Läs mer om värdighetsgarantin här

Gemensamma utrymmen och lägenheter:

Christiansro är ett vård- och omsorgsboende med 44 lägenheter i 5 plan. Boendeplanen innehåller 9 lägenheter för vård och omsorgsboende med undantag av bottenplan som innehåller 8.

Lägenheterna är utrustade med kök, rymligt badrum med toalett och dusch.

Varje våningsplan innehåller dessutom gemensamhetsutrymmen med kök, extra gemensamhetsutrymme, terrass, tvättrum, förråd, kontor för personal samt omklädesrum.

Upphöjda odlingsbord på uteplatsen gör det möjligt för den som sitter i rullstol att vara med och plantera och påta i jorden. 

Personal:

På Christiansro arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, verksamhetschef och vaktmästare.

Det finns personal dygnet runt, både sjuksköterska och undersköterskor.

Patientansvarig läkare besöker Christiansro en gång per vecka samt vid behov. 

Omvårdnad:

Vården präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att den boende själv väljer hur hon vill leva sitt liv. Den boendes behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt. Alla boende ska ha möjlighet att efter sina förutsättningar få en aktiv och meningsfull tillvaro. Den boendes integritet beaktas och stor lyhördhet för boendes och närståendes önskemål finns.

Alla personer som är boende på Christiansro har en namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Som boende har den boende rätt till en kontaktman, en undersköterska som arbetar tillsammans med den boende och närstående. Målet är att utveckla en god relation, vilket skapar kontinuitet och trygghet för den boende. Tillsammans med den boende och eventuellt de närstående sammanfattar kontaktpersonen den boendes behov och önskemål i en genomförandeplan. 

Aktiviteter:

Vi erbjuder de boende aktiviteter och social samvaro i vardagen och ger stimulans för att få ett aktivt och meningsfullt liv.

På Christiansro erbjuds både tidsbestämda gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter. Information om aktiviteterna finns uppsatt på anslagstavlorna för boende och anhöriga på varje våning.

Vi ser gärna att närstående deltar vid underhållning, utflykter m.m. på verksamheten. 

Måltider:

God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Måltidsmiljön och måltiderna är viktiga för den enskildes välbefinnande. Att skapa en trevlig måltidsstund tillsammans är nog så viktigt som att maten smakar bra och är näringsrik.

Maten kommer från Kristianstads kommun och tillagas på Sommarro. 

Kvalitetsundersökningar

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015

Christiansro allmän inriktning

Adress

Christiansro
Förenade Care AB
Östra Boulevarden 1
291 32 Kristianstad

Karta för att hitta hit

Telefonnummer

044-781 20 40