Läsårstider

Här finns information om elevernas läsårstider 2-3 läsår fram i tiden. Information kring pågående läsårs studiedagar finns i broschyren Skolstart.

Läsårstider 2015/2016 för grundskola och gymnasium

Elevernas läsår 150818 - 160610
Hösttermin 150818 - 151221
Vårtermin 160108 - 160610
Lovdagar

151026 - 151030 v.44. Höstlov

160222 - 160226 v.8. Sportlov

160329 - 160401 v.13 Påsklov
160506

Studiedagar

Hittar du i Skolstart

Lärarnas arbetsår 150812 - 160616
Verksamhetsår 150804 - 160803

Läsårstider 2016/2017 för grundskola och gymnasium

Elevernas läsår 160818 - 170616
Hösttermin 160818 - 161221
Vårtermin 170111 - 170616
Lovdagar

161031 - 161104 v.44. Höstlov

170220 - 170224 v.8 Sportlov

170410 - 170414 v.15 Påsklov
170526

170605

Studiedagar

 

Lärarnas arbetsår 160811 - 170621
Verksamhetsår 160804 - 170803

Läsårstider 2017/2018 för grundskola och gymnasium

Elevernas läsår 170822 - 180615
Hösttermin 170822 - 171222
Vårtermin 180109 - 180615
Lovdagar

171030 - 171103 v.44 Höstlov

180219 - 180223 v.8 Sportlov

180402 - 180406 v.14 Påsklov
180430

180511

Studiedagar

 

Lärarnas arbetsår 170815 - 180620
Verksamhetsår 170804 - 180803