Modersmålsundervisning

Målet för modersmålsundervisning är att arbeta för utveckling av aktiv tvåspråkighet hos elever med annat modersmål än svenska. Eleverna ska utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, läsa och skriva.

Modersmål är ett eget skolämne både i grundskolan och i gymnasieskolan. Ämnet har en egen kursplan, precis som i övriga ämnen.

I Kristianstad har vi ungefär 1750 elever som har modersmålsundervisning.

Kontakt

Enhetschef Eva Ericsson
Telefon: 044-135268

Länk till egen webbplats