Vid föräldraledighet

När familjen utökas, och någon av vårdnadshavarna i samband med detta är föräldraledig, får det äldre barnet/barnen behålla sin plats i förskolan 15 timmar per vecka. Förläggning av tiden beslutas av förskolechef. Om platsen inte ska behållas ska den sägas upp.

Under sommarmånaderna förutsätts barn till föräldralediga vara lediga från förskolan under fyra veckor, de lediga veckorna planeras i samråd med förskolechef.

Skolbarns rätt till plats i fritidshem upphör då vårdnadshavare blir föräldraledig och platsen måste sägas upp. Se under Uppsägning.