Vid föräldraledighet

Förskolebarn har rätt till förskola 15 timmar per vecka vid vårdnadshavares föräldraledighet. Förläggning av tiden beslutas av förskolechef. Om platsen inte ska behållas ska den sägas upp. Under sommarmånaderna förutsätts barn vara lediga från förskolan under fyra veckor. Barn på fritidshem har inte rätt till plats under vårdnadshavares föräldraledighet.

BUN beslutsdatum 2011-11-01