Tidstilldelning

Normaltid

Barn får vara i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem på de tider som är beställda och som utgår från vårdnadshavares arbetstid eller studier, inklusive skälig restid. Barn i behov av särskilt stöd som beviljats plats i förskola har rätt att deltaga i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.

Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att deltaga i verksamheten upp till detta timantal. Förläggning av de timmar som barnet är i förskola/ pedagogisk omsorg och som inte är beroende av vårdnadshavares arbetstid beslutas av förskolechef.

Obekväma tider

Kristianstads kommun kan inte garantera att placering på obekväma tider kan erbjudas inom fyra månader efter anmälningsdatum. På nattavdelningen har de barn företräde som har mest omsorgsbehov på obekväma tider. Om behov av placering på obekväma tider förändras kan överflyttning till annan förskola bli aktuellt.

Tillfällig tid

Tillfällig utökning av tid kan ske efter samråd med personal eller förskolechef/rektor.

För att erbjudas plats i förskola eller fritidshem ska tillsynsbehovet omfatta minst en månad. För skolbarn kan kortare tid erbjudas exempelvis under skollov. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid ansökan om tillfällig barnomsorg.

E-tjänst/Webbtjänst

Via denna webbtjänst kan du skicka in schemauppgifter elektroniskt till skolområdet. För att ta del av tjänsten tar du kontakt med skolområdets administrativa assistent. Därefter får du ett användarnamn och lösenord för inloggning till tjänsten hemskickat till dig via post.  
Vår webbtjänst hittar du här >>

Blankett

Schameblanketten finns nedan. Du kan fylla i uppgifterna innan utskrift. Blanketten skickas till skolområdets administrativa assistent.
Hämta blanketten här >>

Schemaändringen ska lämnas en månad innan för att skolområdet ska kunna planera verksamheten och barngruppen samt personalschema. Har du frågor kring ditt schema vänder du dig till förskolechefen i ditt skolområde.

BUN beslutsdatum 2011-11-01