Aktuellt

 

Information om kontroll av inkomstuppgift 

 

Inkomsten som föräldrar lämnat till Barn- och utbildningsförvaltningen har jämförts mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. Kontroll har gjorts utifrån vad föräldrar skulle ha betalt enligt taxerad förvärvsinkomst och vad faktiskt har betalt i förskole-/fritidshemsavgifter under aktuellt år, vilket resulterar i efterdebitering eller återbetalning. Denna kontroll kommer att göras årligen för att skapa en rättvis och likställd tillämpning. I mars/april månad kommer efterdebitering att skickas ut vilken skall vara betald senast den 2 maj samma år.

Frågor hänvisas till Lena Svensson eller telefon 044-13 64 22 på telefontid 8.30-11.30.

Övrig tid hänvisas till nedanstående assistenter

1 Östra Anne Lindkvist 044-136030

1 Östra Maria Mattisson 044-136671

2 Norra Marianne Hansson 044-136205

2 Norra Monica Karström 044-135228 el 136159

2 Norra Jessica Persson 044-134340

3 Västra Hanne Kristensson 044-136047

3 Västra Agneta Göransson Fjelkner 044-134404

4 Södra Gun Nilsson 044-134532

4 Södra Kerstin Fondell 044-134500

4 Södra Katharina Mårtensson 044-134708

 

Informationsbrev >>