Betalning

Fakturan betalas 12 månader om året. Förfallodag är i slutet av månaden och avgiften betalas preliminärt i förskott.  

Frågor angående fakturan besvaras av administrativ assistent på respektive skolområde. Information med telefon och e-postuppgifter finns på fakturan och på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida. 

Inkassokrav

Kristianstads kommun skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7 - 13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs.

Regleras inte skulden kommer placeringen att upphöra efter datum på avstängningsbeskedet. Förnyad placering beviljas inte förrän skulder är reglerade.

Kravverksamhet

Kristianstad kommuns kravverksamhet för fakturor som inte blir betalda i tid handläggs av Kommunledningskontoret, Koncernstödsavdelningen, Redovisningsenheten, vilka även kan hjälpa till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut. Telefonnummer dit är 044-13 50 00.

E-faktura

Det finns möjlighet att betala via e-faktura. Kontakta din bank eller anmäl via internetbanken.

Autogiro

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto. Vill du betala med autogiro beställ blanketten genom att kontakta Kristianstads kommun.