Betalning

Fakturan betalas 12 månader om året. Förfallodag är i slutet av månaden och avgiften betalas preliminärt i förskott.  

Frågor om fakturan besvaras av administrativ assistent på respektive skolområde.

Inkassokrav

Kristianstads kommun skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav skickas ut 7-13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs. Regleras inte skulden kommer placeringen att upphöra efter datum på avstängningsbeskedet. Förnyad placering beviljas inte förrän skulder är reglerade.

Kravverksamhet

Kristianstad kommuns kravverksamhet för fakturor som inte blir betalda i tid handläggs av Ekonomi & Finans, vilka även kan hjälpa till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut.

E-faktura

Det finns möjlighet att betala via efaktura. Kontakta din bank eller anmäl via internetbanken.

Autogiro

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto. Vill du betala med autogiro beställ blanketten genom att kontakta Kristianstads kommun, Ekonomi & finans.