Barn & utbildning

Välkommen till startsidan för barn- och utbildning (BUF). Här visas nyheter från verksamheterna. 

Invigning av byggnad på Rinkaby skola

2016-05-03 Invigning av skollokaler på Rinkaby skola

Måndagen den 2/5 invigdes den nya byggnaden på Rinkaby skola i strålande försommarväder. Eleverna höll i invigningsceremonin vilken blandades med sång och tal. Den nya byggnaden rymmer två klassrum, grupprum och en rymlig entré.

Läs mer

Kulturnyckeln firar 5 år

2016-04-18

I år fyller Kulturnyckeln 5 år. Genom satsningen låter kommunen alla barn i förskolor och grundskolor få uppleva olika former av externt producerade kulturarrangemang. Programmet gäller alla barn från 3 års ålder till ungdomar i årskurs 9, i både kommunala verksamheter, friskolor och föräldrakooperativ. Barnen får också gratis transport till alla arrangemang.

Läs mer

1,7 miljoner till barns kulturupplevelse

2016-04-15 Kulturhuset Barbacka

Statens kulturråd har gett barn- och utbildningsförvaltningen 1,7 miljoner i bidrag inför nästa läsår till satsningen Skapande Skola. Kulturrådet fördelar varje år bidrag till grundskolan för att elever ska få möjlighet att möta professionell konst och kultur. 

Läs mer

Nyhetsarkiv