Vinter och halka

Med vinter kommer oftast snö och halka. Då är det bra att veta vem som gör vad:

 • Vägar i kommunen plogas i en uppgjord ordning och sedan påbörjas halkbekämpning direkt. Prioriteringen för plogning är:

  1. Till-/utfartsvägar och gång-/cykelvägar
  2. Matarvägar (tvärgator)
  3. Villavägar

  

 • Kom ihåg att fastighetsägare i detaljplanelagt område är skyldiga att hålla gångytor utanför sina fastigheter snö- och isfria, samt att sanda, eller på annat sätt göra underlaget halkfritt för fotgängare.

 

 • Om kommunen använder gångytan utanför din fastighet som upplag för undanröjd snö, är du som fastighetsägare befriad från snöröjningsskyldighet under tiden. OBS! Postlådor, soptunnor och infarter är det fortfarande fastighetsägarens ansvar att skotta fram.

 

 • Håll uppsikt på taket på din fastighet! Snö är mycket tungt och du förhindrar både person- och egendomsskador genom att skotta taket när det har snöat mycket.

 

 • Glöm inte bort att sopa undan sand utanför din fastighet när snön har töat bort. Kommunens gator sopas när risken för halka är över.