Plats hemma och plats i hjärtat?

En del barn och ungdomar i vårt samhälle behöver av olika anledningar extra hjälp och stöd.

Vi söker engagerade personer och familjer som har värme, omsorg och tid och som vill göra en personlig insats för dessa barn och ungdomar.

Vi ser ständigt över behovet av de olika insatserna och rekryterar vid behov uppdragstagare till de olika typerna av uppdrag. Hör gärna av er om ni vill göra en intresseanmälan. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på denna sida.

 

  • Vi söker familjehem och kontaktfamiljer till barn i olika åldrar, ibland även syskonpar. Vi kan också behöva familjer till barn med allergier, vilket innebär att det inte kan finnas några djur i er familj.

 

 

  • Vi söker även inackorderingsboende med möjlighet till självhushåll för äldre tonåringar där någon vuxen kan finnas tillgänglig för stöd och vägledning.

 

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man för en kortare eller längre tid tar emot ett barn som bor stadigvarande i familjen.

Ett barn placeras i familjehem av olika skäl, men gemensamt för alla är att de behöver komma ifrån sin hemmiljö.

Att barn och ungdomar behöver ett annat hem kan bero på att föräldrarna har missbruksproblem, är psykiskt instabila eller förståndshandikappade. Det händer även att barnen kommer ifrån en socialt instabil hemmiljö där det förekommer relationsproblem. En del barn kan ha koncentrationssvårigheter med behov av särskilt stöd i skolan.

Läs mer

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj har regelbunden kontakt med ett barn eller en ungdom, och tar emot barnet i sitt hem t ex en till två helger i månaden.

Det kan vara barn i olika åldrar som behöver en kontaktfamilj. Ofta beror det på att föräldrarna tillfälligtvis behöver hjälp med att aktivera och stimulera sitt barn. Barnet kan ha koncentrationssvårigheter och behöva extra stöd och uppmärksamhet. Det finns också föräldrar som är ensamma och/eller hamnat i någon tillfällig kris och därför inte kan ägna sig åt barnet full ut.

Barnet kommer antingen själv eller tillsammans med syskon till en kontaktfamilj.

Läs mer

Intresserad eller vill veta mer?

Vi behöver ständigt nya familjer som är redo att anta utmaningen att bli familjehem eller kontaktfamilj.

Vi berättar gärna mer - Välkommen att höra av dig till familjehemsgruppen.

Telefon 044 - 13 50 00
E-post arbete.valfard@kristianstad.se