Nyttiga länkar

Vi har försökt samla de länkar som kan vara av nytta för dig som konsument. I anslutning till länken finns en kort informationstext.

Konsumentverket
Den statliga myndighet som ska ta till vara konsumenternas intressen.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
En statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt och kostnadsfritt pröva konsumenttvister.

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Ger information och hjälp till konsumenter om olika typer av banktjänster.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Ger information och hjälp till konsumenter i frågor som rör försäkringar.

Konsumenternas tele- och Internetbyrå (KTIB)
Ger kostnadsfri information, vägledning och hjälp i frågor som angående köp av tele- och Internettjänster.

Elrådgivningsbyrån
Ger information till konsumenter om t ex elräkningar, avtal och priser, elleverantörsbyten m m.

Råd & Rön
Tester, artiklar och granskningar av varor och tjänster.

Klagoguiden
Hjälp när du ska klaga på en vara eller tjänst. Klagoguiden kan också hänvisa dig vidare till personlig hjälp och rådgivning.

Energimyndigheten (Energikrävande produkter i hushållet)
Arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Post- och telestyrelsen (PTS)
Den myndighet som bevakar områdena telekommunikationer, IT, radio och post i Sverige.

Konsument Europa
Ger råd och hjälp, då en konsument handlar inom EU-området.

Plus
SVT:s konsumentprogram

Kontakt

Ingela Mattsson
Konsumentvägledare

Telefon:
044-13 56 67
Säkrast mellan
kl. 10.00–12.00 och
13.00–14.30

E-post: 
konsumentinfo
@kristianstad.se

Du kan kontakta Medborgarcenter för att få information eller lämna dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad av konsumentvägledaren