Kriscentrum - mot våld i nära relationer

Kriscentrum i Kristianstad är en kommunövergripande samverkan mellan Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla och Osby. Verksamheten är en öppen och kostnadsfri professionell samtalsmottagning med tidsbeställda besök för alla berörda kommuninvånare.

Målgrupp

Kriscentrum vänder sig till:

  • Barn och ungdomar som upplevt/bevittnat våld och/eller själva utsatts för våld.
  • Unga män/pojkar som har problem med aggression och ilska och/eller använder våld i nära relationer.
  • Kvinnor utsatta för våld och kvinnor som använder våld.
  • Män utsatta för våld och män som använder våld.
  • Barn/ungdomar, kvinnor och män utsatta för hedersrelaterat våld och/eller förtryck.

 

Vad är våld?

På Kriscentrum arbetar vi mot våld i nära relationer. Våldet kan se olika ut. Det kan handla om alla former av hot, om psykiskt våld, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, fysiskt våld, skadegörelse, sexuella övergrepp/sexuellt våld etc.

Våldet kan finnas i olika slags relationer: homo- och heterosexuella relationer, mellan föräldrar och barn, mellan släktingar och i andra närstående relationer.

Så här arbetar vi

I verksamheten arbetar behandlarna med professionellt stödjande och krisbearbetande samtal och behandling och erbjuder:

  • Rådgivning, stöd och hjälp
  • Krisbearbetning, möjlighet att reda ut och få ordning och struktur i en krissituation samt hjälp att börja bearbeta problemen.
  • Samtal/behandling, individuellt som innebär att vi lyssnar och kartlägger problemen, formulera behov och möjliggör bearbetning och att gå vidare.


Ingen journalföring sker, vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym och det kostar ingenting.

I varje relation där det förekommer våld är det viktigt att den enskilde får ett eget utrymme. Av denna anledning tar vi inte emot parsamtal.

Här kan du läsa vad tidigare deltagare har tyckt:

BiFF - Barn i Föräldrars Fokus

Tillsammans med Familjerätten, Familjerådgivningen samt Familjehuset Näsby erbjuder vi också en kortare utbildning för föräldrar som är intresserade av vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i upptrappade föräldrakonflikter. Läs mer här:

Kontakt

Telefon under kontorstid: 044-13 50 40

Besöksadress: Höjdvägen 10-12
291 41 Kristianstad

Kontakter

Akut situation – ring alltid112

Socialtjänstens reception
Tfn 044-13 55 58 (kontorstid)
Kriscentrum
Tfn: 044-13 50 40 (kontorstid)

Sociala jouren
Tfn: 044-775 78 78 (efter kontorstid)