Stöd och rådgivning

På dessa sidor kan du hitta information om olika former av stöd, hjälp och rådgivning som samhället kan erbjuda dig. Alla människor i alla åldrar kan få problem vid olika tidpunkter i livet. Ibland kan det kännas omöjligt att själv hitta en lösning och då finns det hjälp att få.

Det kan gälla råd och stöd, hjälp vid missbruksproblem, budgetrådgivning eller försörjningsstöd.

Här kan du hitta dels den hjälp som kommunen kan erbjuda och dels länkar till andra myndigheter som du kan vända dig till.