Hedentorp: VA-ledningsarbete på Lunnavägen

Hedentorp: Vattenledningarna i Lunnavägen byts ut.

Arbetet innebär att Lunnavägen kommer att stängas av i etapper.

Arbetet kan innebära kortare stopp i dricksvattenförsörjningen för boende i området. Det kan även finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det avhjälps enklast genom att låta kranen stå öppen tills vattnet är klart igen. Kontrollera vattnets färg innan tvätt- eller diskmaskin används.