Inställningar av text och kontrast

Om du vill ändra kontrast eller ta bort grafiken kan du välja detta här.