Säkerhetsarbete och krishantering

Kristianstad kommun vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Kristianstad kommun, oavsett årstid och tid på dygnet.

Kommunen har ansvar att upprätthålla sina verksamheter och att skydda dessa mot störningar. Ett systematiskt säkerhetsarbete på alla nivåer i verksamheten är en förutsättning för att skapa en trygg och säker miljö, för kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens verksamheter.

På följande sidor hittar du information om vårt trygghetsskapande säkerhetsarbete. Du hittar också information om arbetet för att upprätthålla en god beredskap och förmåga att hantera en kris eller extraordinära händelser inom kommunens geografiska område.

Kontakta oss

Räddningstjänsten i Kristianstad
044-200 400
Maila oss

Ringvägen 20
291 54 Kristianstad
Se karta