Larmcentralen - Kommunens Trygghetsnav

Larmcentralen är kommunens trygghetsnav. Vi står för säkerhet, trygghet och service. Här tar vi emot akuta samtal till larmnumret 112 från SOS-Alarm, automatiska trygghetslarm och larm från kommunens olika jourverksamheter.

Larmcentralen är i första hand dimensionerad för att ta hand om kommunal verksamhet i Skåne Nordost.

RAKEL

Larmcentralen i Kristianstad är av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) licensierad tjänsteleverantör av larmmottagning och positionering i Rakel.

ISO 9001 Larmcentralen finns  i en krigsledningscentral vid Räddningstjänsten i Kristianstad. Centralen är dimensionerad enligt Krisberedskapsmyndigheten norm FA 22 vad gäller säkerhet i driften. Larmcentralen är även certifierad enligt ISO 9001.
SBSC certifierad enligt SSF 136:4

Vi uppfyller även de krav som regelverket ställer gällande:
 

• Teknik och elektronik
• Fysisk säkerhet
• Kvalitetssäkrade rutiner/processer
• Informationssäkerhet
• Personkontroll
Enligt SSF 136:4 

  

Avvikelserapporter

Vill du rapportera en händelse? Fyll i din reklamation/felanmälan så tar vi hand om dina synpunkter.

Reklamation/Avvikelse till Larmcentralen, (länk till annat program)

 

Prislista för automatiskt överförda larm (.pdf) 

 

Kontakta oss 

Larmcentralen: 044-200 400

Växel: 044-13 50 00
Fax: 044-21 27 27
larmcentralen@kristianstad.se

Adress: Ringvägen 20, 291 54 Kristianstad

Avdelningschef Larmcentralen, 044-13 50 00