Förebygg olyckor

Du kan själv i hemmet eller på din arbetsplats både tänka och arbeta förebyggande för att minska risken för att olyckor inträffar. Genom att tänka och arbeta förebyggande bygger du också upp en handlingsberedskap som underlättar om en olycka ändå händer.

Var beredd!

Broschyren Var beredd!

"Var beredd!" är en broschyr som innehåller tips och råd om åtgärder som kan öka din säkerhet i vardagen. Det är de små olyckorna som utgör den stora delen av alla olyckor. Använd broschyren som en checklista och medverka till att öka säkerheten och minska antalet olyckor.

Ladda ner broschyren "Var beredd!" (pdf, 1 MB)

Vill du ha ett eget exemplar av broschyren eller om du fler går det bra att hämta dessa på Räddningstjänstens expedition, Ringvägen 20 i Kristianstad.

Flammys brandskolaBild av Flammy

Vill du lära dig hur man släcker bränder på rätt sätt! Nu har du chansen att gå Flammys interaktiva brandskola direkt här på nätet.

Flammys brandskola

Har du ett brandsäkert hem?

Bild av symbolen brandsäkert hem.I Sverige har vi ca 16 bostadsbränder om dagen och årligen ca 100 personer som dör och 500 som skadas allvarligt, men med rätt utrustning och kunnande så hade man kunnat förhindra många olyckor. Svenska Brandskyddsföreningen har tagit fram kvalitetsmärkningen Brandsäkert hem...

Läs mer om Brandsäkert hem 

Din säkerhet

Det finns många typer av risker både för gamla som unga, alltifrån brand, resor, internet m.m. Du kan läsa om hur just du kan skydda dig och dina intressen på:

www.dinsakerhet.se