Brotts- och drogförebyggande rådet, BRÅ

Sedan 2004 finns ett lokalt Brotts- och drogförebyggande råd, BRÅ i Kristianstads kommun. Ansvar för rådets verksamhet har Arbete och välfärdsförvaltningen.

Vad har lokala BRÅ för uppgift?

Rådet har till uppgift att tillsammans med kommunala förvaltningar, politiker, organisationer, handel, näringsliv, föreningar etc. hitta metoder och åtgärder så att vi gemensamt kan minska brottsligheten i Kristianstads kommun. Rådet ska även informera och öka kunskaperna hos allmänheten kring hur man kan förebygga brott, men rådet riktar främst sina insatser mot barn- och unga.

 

Vad har lokala BRÅ för målsättning?

Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att:

  • Öka tryggheten i kommunen
  • Minska brottsligheten bland barn och ungdomar
  • Minska alkohol- och narkotikabruket bland barn och ungdomar

 

Följande personer ingår i lokala BRÅ:

Ordföranden i Arbete och välfärdsförvaltningen

Vice ordföranden i Arbete och välfärdsförvaltningen

Brå-samordnare

Drogförebyggande samordnare
Närpolischef
Enhetschef för Barn- och ungdomsenheten,

Arbete och välfärdsförvaltningen

Arbetsledare Fältgruppen,
Representant för Räddningstjänsten/säkerhet
Representanter för Barn- och utbildningsförvaltningen
Representant för Kristianstadbyggen AB     
Representant för C4 Teknik
Representant för Kultur- och fritidsförvaltningen
Representant för Kristianstads Fritidsgårdsforum (KFGF)
 

Du kan läsa mer om vårt arbete i 

program för brotts- och drogförebygganderådet

 

Har Du frågor eller synpunkter kring brottsförebyggande arbete i Kristianstads kommun är du välkommen att kontakta:

 

BRÅ-Samordnare

Maria Asklund

 Brottsförebyggande Rådet
Tfn: 044-13 55 90 Mobil: 0733-135590

Besöksadress: Centrum för förebyggande Arbete, Lasarettsboulevarden 4 i Kristianstad

e-post : maria.asklund@kristianstad.se