Medborgarcenter

Besökstider
Måndag - torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Telefontider
Måndag - torsdag 07.30–17.00
Fredag 07.30–16.00

Helger och röda dagar har vi stängt.

Medborgarcenter är din enkla väg till Kristianstads kommun. Du når oss via telefon, besök, e-post, kommunens hemsida, Facebook, sms och brev. Vi har öppet 46 timmar per vecka.

Ambitionen är att 60 till 70 procent av alla frågor som kommer in till oss ska besvaras direkt av medborgarcenter. Vi har bred kunskap om kommunens alla verksamhetsområden. Övriga förfrågningar skickas vidare till specialister inom kommunen.

Vi garanterar att du får ett engagerat bemötande och vår målsättning är att du får återkoppling på dina frågor inom 3 arbetsdagar, men ofta får du omedelbart svar.

Driftinformation

Hedentorp: Vattenledningarna i Lunnavägen byts ut.

Många av innerstadens vatten- och avloppsledningar börjar bli gamla och behöver bytas ut. Under hösten och vintern 2016 byts vatten- och avloppsledningarna under Västra Vallgatan och Ridhusgatan.