Nytt uppslag för kommuninformation

2017-02-10

I dag finns Uppslaget från Kristianstads kommun för första gången med i Kristianstadsbladet. Uppslaget ska återkomma varje månad med nyheter från kommunen och ersätter den informationstidning som kommunen tidigare har gett ut.

Kristianstads kommun provar nu ett nytt grepp för att berätta om kommunens arbete för invånarna. Varje månad kommer vi att publicera ett uppslag i den fredagstidning som Kristianstadsbladet delar ut till alla hushåll, alltså även till dem som inte prenumererar på tidningen.

Tidigare har informationstidningen Tidningen Kristianstad producerats av kommunen och delats ut till alla hushåll sex gånger om året. Samtidigt som kostnaderna för tidningsutgivning har ökat stort har vi märkt ett minskat intresse för tidningen. En enkät om tidningen som genomfördes under hösten gav resultatet att knappt 200 av de 35 000 hushåll som fått tidningen uttryckte önskemål om att få den även i fortsättningen. Däremot var det fler som sa sig vilja ha någon form av regelbunden information i tryckt form.

Nu provar vi under hela det kommande året att förmedla nyheter och information på ett kommunuppslag i den totalutdelade tidningen från Kristianstadsbladet. På tidningssidorna kommer vi att berätta om sådant som händer i kommunen och om sådant som du som medborgare kan ha nytta av att veta. Varje månad kommer du också att få möta någon av våra omkring 7 000 medarbetare och få reda på mer om alla de olika yrken som finns inom kommunen.

På den här månadens uppslag får du bland annat veta hur kommunens pengar användes förra året, du får möta en brandman från kommunens räddningstjänst och får veta mer om de feriearbeten och sportlovsaktiviteter som erbjuds i kommunen.

Du hittar Uppslageti Kristianstadsbladets papperstidning från den 10 februari och i pdf-bilagan här.