Krinova kan bli nationell resurs

2017-02-03

– Kristianstad och Krinova har alla möjligheter att bli en viktig nationell resurs i arbetet med att förverkliga regeringens nya livsmedelsstrategi.

Kristianstads kommunalråd Heléne Fritzon (S) kunde på fredagen presentera ambitiösa planer kring Krinovas utveckling inför Region Skånes utvecklingsnämnd.


Heléne Fritzon berättade för Regionala utvecklingsnämnden om
Krinovas framgångsrika arbete och om den ansökan till närings-
departementet som även Region Skånes forskningschef ställt sig
bakom som strategisk samarbetspartner.

Krinova Incubator & Science Park, som ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad, är Sveriges äldsta och största science park med matprofil. Som ägarrepresentant har Heléne Fritzon genom åren följt innovationsarbetet inom Krinova på nära håll.

– Krinova har i sitt innovationsarbete med skånska företagare fått många idéer att förverkligas och många företag att växa och anställa fler. Nu är vi beredda växla upp arbetet till nationell nivå, säger Heléne Fritzon.

Krinova kan bli viktig motor

En ansökan som möjliggör en sådan satsning lämnades för någon månad sedan över till näringsdepartementet. Ansökan som syftar till en satsning på ”Smart foods of Sweden” passar väl in i den nationella livsmedelsstrategi, som regeringen i dagarna lämnat till riksdagen med målet att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

– Krinova har alla förutsättningar att bli en viktig motor för att förverkliga livsmedelsstrategin, säger Heléne Fritzon.

Från näringsdepartementet ansöker Krinova Incubator & Science Park om åtta miljoner kronor det första året och tio miljoner de följande åren. Med en starkare basfinansiering kan Krinova inledningsvis intensifiera insatserna bland skånska företag och successivt bygga upp affärs- och innovationsstöd till producenter och förädlare i hela landet i samverkan med andra inkubatorer och science parks.

Konkreta resultat

– Vår styrka är att Krinova bevisligen klarar att leverera resultat. Redan i dag finns omkring 1 000 livsmedelsföretag i Krinovas nätverk och de har med sin utveckling har skapat omkring 100 nya jobb om året.

Krinovas framgångsrika metoder har redan väckt uppmärksamhet på internationell nivå. Samtidigt som Heléne Fritzon träffade Regionala utvecklingsnämnden befann sig Krinovas vd Charlotte Lorenz Hjort i Mexiko för invigningen av ett innovationscenter, som byggts upp med Krinova som förebild.

– I Kristianstad har vi en stark känsla för mat och en lång tradition av livsmedelstillverkning. Med Krinovas innovationskraft kan vi bidra till ett hållbart nytänkande både på lokal och på global nivå, säger Heléne Fritzon.

Läs mer om Krinova Incubator & Science Park

Läs mer om den nationella livsmedelsstrategin