Förskola och skola höstterminen 2017

2017-02-06

Alla barn som under året fyller sex år erbjuds att börja skolan i förskoleklass höstterminen 2017. Inom kort kommer ett brev om erbjudande.

Pennor i pennställ

Allmän förskola

Alla barn erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre. Det innebär att alla 3-5 åringar har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola, 525 timmar per år. Lunch ingår inte.

Förskoleklass

Barn som fyller 6 under året erbjuds att börja i skolan. Under vecka 6 skickas via post information om skolplacering.

Grundskola

Barn som fyller 7 under året är skolpliktiga och börjar i grundskolan.

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar har ditt barn möjlighet att få plats i fritidshem. Anmäl behov av plats till den skola barnet ska gå i.

Val av förskola och skola

Har du önskemål om plats på särskild förskola eller skola kan du kontakta rektor eller förskolechef där. Likaså om du har andra frågor som rör förskola eller skola. Telefonnummer hittar du på respektive förskola eller skolas sida.