Lägesrapport för klimatarbetet

Bilden visar Allöverket, ett biobränsleeldat kraftvärmeverk

Varje år görs det en uppföljning av klimatarbetet i kommunen. Ladda ner en redovisning av hur arbetet går jämfört med målen här.
 

Klimat- och energistrategi, nulägesbeskrivning november 2016

 

Klimatanpassning, uppföljning av handlingsplanen 2014