Lägesrapport för klimatarbetet

Bilden visar Allöverket, ett biobränsleeldat kraftvärmeverk

Varje år görs det en uppföljning av klimatarbetet i kommunen. Ladda ner en redovisning av hur arbetet går jämfört med målen här.
 

Lägesrapport med måluppföljning för Kristianstads kommuns klimatstrategi april 2016

 

Klimatstrategi, uppföljning av handlingsplan 2014 

Klimatanpassning, uppföljning av handlingsplanen 2014