Klimatstrategi och mål

Bilden visar biogasbuss och cyklist som kör mot värmekraftverk

Kristianstads kommun har som mål att bli fossilbränslefri år 2020 och nu finns ett nytt förslag till klimat- och energistrategi ute på remiss. Till och med den 28 februari kan allmänheten lämna sina synpunkter.  

Hotet om klimatförändringar är den svåraste miljöfrågan som människan ställts inför – och den viktigaste att lösa för framtiden. Utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet oavsett var de sker och effekterna av klimatförändringar berör alla.

Ny klimatstrategi på remiss

Under 2016 har kommunens klimatberedning arbetat med att ta fram ett nytt förslag till klimat- och energistrategi. Förslaget innehåller bland annat nya mål för solelproduktion och ett antal åtgärder som syftar till att kommunkoncernen i Kristianstad ska närma sig målet att bli fossilbränslefri till 2020. Här kan du läsa handlingarna:

Klimatstrategiförslag

Handlingsplan

Nulägesbeskrivning

Lämna dina synpunkter

Alla välkomnas att lämna synpunkter senast 28 februari 2017.

Skicka dem till:

lennart.erfors@kristianstad.se

eller till:
Kristianstads kommun
Kommunledningskontoret
291 80 Kristianstad 

 

Gällande klimatstrategi

Klimatstrategi, nulägesbeskrivning 2011 (pdf 739 kB)

Klimatstrategi, mål och handlingsplan 2011 (pdf 214 kB)

 

Har du några frågor? Kontakta:

Lennart Erfors tfn 044-13 61 60