Miljö & klimat

Via den här sidan hittar du information om det miljöarbete som drivs i kommunen och om den service som du kan behöva till exempel i form av energirådgivning, avfallshantering och dricksvatten.

I Kristianstads kommun arbetar vi aktivt med miljöfrågor. Vår målsättning är att skapa en god livsmiljö för alla. Som ett led i arbetet har vi sagt att vi ska arbeta för att bli en fossilbränslefri kommun. Dessutom pågår mycket arbete med naturvård inom ramen för biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Läs mer om vårt miljöarbete i broschyren "Hållbara Kristianstad" (pdf-fil 1,5 MB)