Student

Bild på entré till skolområdetBild på campus

Varmt välkommen som student till Kristianstads kommun. Vår ambition och förhoppning är att du ska komma att trivas under din studietid, gärna så bra att du vill stanna i Kristianstad även efter att du avslutat dina studier.

Att studera i Kristianstad

Vid Högskolan Kristianstad läser cirka 13 000 studenter. På Campus finns bibliotek, restaurang, café, idrottshall, kårhus och studentbostäder. 

För information som direkt berör högskola eller studentorganisationer hänvisar vi till högskolans hemsida.

Information in English