Blanketter

      

Idrotts- och fritidsföreningar
• Ansökan om driftbidrag 
• ansökan om energieffektiviseringsbidrag 
• Ansökan om hyresbidrag  
• Ansökan om investeringsbidrag  
• Ansökan om projektbidrag 
• Ansökan om integrationsbidrag

Kulturföreningar/kulturverksamhet

• Ansökan om arrangörsstöd  
• Ansökan om projektbidrag  
• Ansökan om verksamhetsbidrag   
• Ansökan om hyresbidrag    
• Ansökan om investeringsbidrag
• Ansökan om kulturnattsbidrag
• Ansökan om integrationsbidrag

Lotteri
• Ansökan om registrering § 17
• Ansökan om tillstånd § 15 och § 16
• Anmälan av lotterikontrollant
• Anmälan om start av nytt lotteri
Lotteriredovisning

Övriga blanketter 

• Anmälan till föreningsregister 
Hyresregler för kommunala idrottsanläggningar
• Ansökan om evenemangsbidrag  
Köplats Åhus hamn
Projektredovisning
• Redovisning av integrationsbidrag