Kristianstad bokfestival

Festivalen, som varje år präglas av utveckling i form, omfattning och inriktning, vill samtidigt behålla sin intimitet och enkelhet, där avståndet mellan författare och läsare är så kort som möjligt. Målet är att vara den lilla festivalen i det stora sammanhanget, att bli en mötesplats för hela världens litteratur. Prosa, poesi, berättelsen, novellen, essän - det skrivna och talade ordet ska vara i centrum och spegla samtida litterära kulturyttringar samt den aktuella bokmarknaden.

Den 1-3 september 2016 kommer den artonde årliga festivalen att hållas i Kristianstad. Välkommen då!

Kristianstad bokfestival värnar det fria ordet

Som första land i världen utfärdade Sverige för 250 år sedan en tryckfrihetsförordning och den ligger fortfarande till grund för vårt öppna demokratiska samhälle. Det fria ordet är ett mått på den egentliga friheten i ett samhälle.

Årets affischMed Internet har yttrandefriheten fått helt nya förutsättningar, med ett knapptryck kan åsikter på gott och ont spridas till hundratusentals mottagare runt om i världen.

Internationellt får det fria ordet nu ta emot dråpslag efter dråpslag. I Saudiarabien piskas bloggare och  i Ryssland får regimkritiker plikta med både sin frihet och sina liv. När Kinas inflytande växer på den internationella scenen har stabiliteten blivit viktigare än friheten. Religiösa trosivrare och despoter över hela världen hotar i dag det fria ordet och det kryper allt närmare oss själva. Salman Rushdie och Lars Vilks möts av dödshot och satirtidningen Charlie Hebdos redaktion har utsatts för en terrorattack. Tintin och Lilla Hjärtat plockas ner från hyllorna på svenska bibliotek.

Vad är viktigast? Är det att inte bli kränkt eller att ha möjligheten att kränka? Är pennan starkare än svärdet? Vad är en farlig text? Temat på Kristianstad bokfestival 2016 är Det fria ordet, som känns viktigare än någonsin att försvara och diskutera.

Kristianstad bokfestival går av stapeln 1-3 september 2016. Välkommen!

För mer information kontakta festivalsamordnare Ulrika Thorsson, ulrika.thorsson@kristianstad.se eller tfn 044-136725.

Gå till Bokfestivalens webbsida

Kontakt

Frågor om bokfestivalen?

Kontakta festivalsamordnare Ulrika Thorsson

E-post
Tfn 044-136725

Klicka här för fler kontakter

Gilla oss på Facebook