Hälsa

Ett av våra mål är att människors hälsa och livskvalitet ska tas tillvara och främjas. Man ska helt enkelt må bra av att leva i Kristianstads kommun.

Det gäller alltifrån det du föds till att planera ditt liv på äldre dar. Däremellan rymmer livet mycket.

Hälsa – det är individens viktigaste resurs
Folkhälsa – det är samhällets viktigaste resurs

Samarbete krävs för bättre hälsa

Väl fungerande folkhälsoarbete kräver ett utvecklat samarbete mellan olika aktörer. Kommunen är en central arena i folkhälsoarbetet i samverkan med föreningar, organisationer, näringsliv och enskilda. 

Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt ska prägla kommunens verksamheter.