LSS verksamheter

Service och stöd Service och stöd

Kristianstads Kommun arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.

Stöd- och serviceenheten, som är en del av omsorgsförvaltningen, verkställer insatser som finns för att ge dig med funktionsnedsättning stöd i ditt dagliga liv.

Grunden i Stöd- och serviceenhetens verksamhet är den lagstiftning som styr området:

  • Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS

 

  • Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år, om rätten till bistånd 4 kap. 1 § eller anhörigstöd eller anhörigbidrag enligt kommunala riktlinjer i 4 kap. 2 §. Boendestöd för psykiskt funktionshindrade.