Psykisk ohälsa

 

Här kan du få hjälp och stöd i Kristianstad om du har drabbats av psykisk ohälsa. Informationsguiden hjälper dig att hitta rätt bland olika myndigheter och instanser i Kristianstads kommun.

Informationsguide - vid psykisk ohälsa   (Filstorlek 179 kB)

Länk till Informationsguide, pdf-fil 279 kB.

 


Informationsguiden presenteras i PDF-format.
Det innebär att du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa den.

Acrobat Reader är ett gratisprogram och om du inte redan har det installerat kan du hämta det via länken.     Acrobat Reader logotyp

 


Informationsguidens innehåll behöver ändras vartefter. Målet är därför att guiden ska uppdateras cirka en till två gånger om året. Har du förslag på verksamheter som bör läggas till i guiden eller ändringar som behöver göras, är vi tacksamma att du skickar e-post till arbete.valfard@kristianstad.se

Den här versionen har uppdaterats mars 2012.


Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Kristianstads kommun har en skyldighet att lära sig mer om levnadsförhållandena för personer med psykisk funktionsnedsättningen. Därför skall en inventering genomföras i samarbete med psykiatrin, den offentliga primärvården samt Socialstyrelsen. Undersökningen stöds av brukar- och anhörigorganisationerna i Kristianstad.

Inventering kommer ske under november månad.

Resultatet av undersökningen kommer presenteras i en rapport där uppgifterna inte kommer att kunna kopplas till enskilda personer. Rapporten kommer ligga till grund för kommande planering av kommunala och regionala verksamheter.

Vid frågor kontakta Psykiatrikoordinator Christel Norrud, tel. 044-135225.