MiF filmen

Filmen visar hur Stöd och serviceenheten arbetar för att skapa en lärande organisation med gemensam värdegrund. Har du frågor kring innehållet är du välkommen att kontakta:

Bo Lang, verksamhetschef

Johanna Johnson, projektledare