Hur vi bemöter personer med funktionsnedsättningar

Ett bra bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa. Mänsklig värme och omtanke räcker långt. Men ibland kan det behövas särskild kunskap och tid för att agera på ett bra sätt.

I mötet med personer med funktionsnedsättningar kan det vara små detaljer som avgör om bemötandet blir bra.

Några råd:

  • Visa hänsyn och respekt för den person du möter. Ha en dialog — inte en monolog!
  • Vänd dig mot och tala till den person som det gäller, inte till ledsagare, tolk eller till personlig assistent.
  • Det finns många osynliga funktionsnedsättningar. Var inte rädd för att fråga!
  •  Förvissa dig om att den du talar med verkligen förstått vad du säger. Upprepa annars och förtydliga vad du sagt.
  • Tala och skriv enkelt och tydligt, utan att överdriva.

 

Läs mer

Bemötandeguiden "Jämlika möten i ett samhälle för alla!