MiF - Medarbetare i fokus

EU flagga europeiska socialfondenHjärta och äpple

Stöd och serviceenheten beviljades nästan 8 miljoner från ESF (Europeiska socialfonden) för att driva projektet MiF. Projektet arbetade med kompetensutveckling och värdegrundsfrågor i Stöd och serviceenheten på Omsorgsförvaltningen. Projektet inleddes hösten 2011 och avslutades 31 mars 2014. På följande sidor kan du läsa om MiF, genomförda aktiviteter, projektets organisation m.m.

Är du intresserad av mer information om MiF finns fler kontaktuppgifter under fliken styrgruppen och projektgruppen till vänster.

Hälsningar                           

Madelene Hedlin
Bitr. projektledare
madelene.hedlin@kristianstad.se                    

044-13 53 52