Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder personer med funktionsnedsättning sysselsättning.

Målet med dagverksamheten: 

  • att vara en träning för ett självständigare liv och arbete
  • att vara socialt och arbetsmässigt utvecklande
  • i så stor utsträckning som möjligt integreras i samhället
  • det skall finnas ett utbud av olika former av verksamhet
  • att samarbeta med andra organisationer i samhället