Natur & vatten

I vår kommun finns en fantastiskt vacker och varierad natur. Här kan du hitta allt från långa sandstränder, myllrande våtmarker och vattendrag till öppna vidder och lövskogar. Läs mer om Kristianstads Vattenrike och ge dig inspiration upptäcka mer.

Vatten har stor betydelse i vår kommun. Här hittar du information om bad- och dricksvatten, lösningar för avloppsvatten och fakta om Hanöbukten.

Under djur finns information både om sällskapsdjur och vilda djur.