Bibliotekens vårprogram

2017-01-13

Vårens program på Biblioteken finns nu att hämta på ditt närmsta bibliotek. I vår blir det författarbesök med bland andra Malin Wollin och Kristofer Flensmarck. Författarmenyn i Åhus gästas av Kerstin Norberg. Nytt i vår är Språkcafé på Stadsbiblioteket.

Läs mer

En vår att minnas på Kulturkvarteret

2017-01-13 Lisa Ekdahl

Våren på Kulturkvarteret bjuder på en fantastisk blandning av konserter, dans, föreläsningar, författarsamtal, after work, söndagsmiddagar, teater, familjelördagar, kulturluncher, språkcafé och mycket mer.

Läs mer

Nytt badhus – var med och påverka verksamheterna!

2017-01-13

Just nu väntar ett omfattande arbete med att planera de verksamheter som ska finnas i det nya badhuset. Vi vill därför att du och din förening redan nu anmäler ert intresse att vara med och påverka.

Läs mer

Ny ledningsfunktion för räddningstjänsterna i Skåne

2017-01-13

Den 11 januari fick Skåne en ny ledningsfunktion vid större räddningsinsatser – en regional räddningschef i beredskap (RRC). Den regionala räddningschefen har ansvar för att samordna både de egna insatserna och att se till att samordningen med andra myndigheter fungerar.

Läs mer

Nya planer för Härlövs handel

2017-01-12

Svenska Handelsfastigheter har på senare tid köpt flera fastigheter i Härlövs handelsområde. Nu finns planer på stora investeringar och utveckling av området. Ett förslag om markköp och detaljplaneprocess har presenterats för behandling Kristianstads kommun och ska behandlas av kommunstyrelsen.

Läs mer

Nyhetsarkiv