Berättelser som berör - årets tema på Kristianstad bokfestival

2015-03-03

Varför läser vi böcker, vad är det som lockar oss? Söker vi oss själva, sätter böckerna ord på våra drömmar eller är de bara en stunds förströelse?

Årets tema på bokfestivalen är berättelser som berör. De berättelser som berör mest är ofta berättelser tagna hur verkligheten.

Läs mer

Vallen klarar drygt tre meter vatten

2015-03-03

Hammarslundsvallen löper ingen risk att brista.  Den senaste besiktningen av vallen har tonat ned hotbilden för vallbrott. Staden kan skyddas mot vattennivåer upp till +3,2 meter med hjälp av vallen och extra skydd. Just nu är nivån i Hammarsjön +45 centimeter.

Läs mer

En cellosensation

2015-03-03 Andreas Brantelid. Foto: Sussie Ahlburg

Andreas Brantelid leder Musica Vitae i en konsert långt från tunga traditioner och ingrodda manér. "Inget stelt. Inget märkvärdigt", säger han.

Läs mer

Vem vill du prisa?

2015-03-02 Varje år delar Kristianstads kommun ut pris till förtjänstfulla personer i kommunen.

Kristianstads kommun delar årligen ut priser och stipendium till personer och företag för förtjänstfulla insatser i kommunen. Nu kan du nominera din favorit till 2014 års byggnadsmiljöpris, kulturpris och kulturstipendium.

Läs mer

Parkeringar i centrum bilfria vid städning

2015-02-27

Från den 1 mars införs ett förbud att stanna eller parkera på bilparkeringar längs flera gator i centrum och på Östermalm. Förbudet gäller en vardag i månaden och syftet är att underlätta gatustädning och snöröjning. Information om när städningen utförs finns på skyltar vid de aktuella gatorna.

Läs mer

Amaliabron lyftes bort (2015-02-23)

Vindkraftparken Taggen  (2015-02-16)

Möbler till föreningar (2015-02-14)

Bredband åt alla (2015-02-13)


Nyhetsarkiv