Söderportgymnasiet

Sommarskola 2015

den 11 maj 2015

Du som slutar årskurs 1 i juni 2015 och har får betyget F (inte blivit godkänd) i någon av kurserna Matematik 1, Engelska 5, Matematik grundskola och Engelska grundskola har möjlighet att anmäla dig till sommarskola.

Studenthäftet 2015

den 21 maj 2015

Här finner du Studenthäftet med information kring de sista veckorna.
Foldern delas ut i pappersformat av mentor i början av v.22.

Kontakta skolan

Länkar