Rinkaby

Rinkaby ligger vid Hammarsjöns strand, mitt mellan Kristianstad och Åhus. 1651 brann nästan hela byn ner men orten byggdes upp igen. På senare år har Rinkaby blivit känt som en mötesplats för scouter från alla länder.

Rinkaby har drygt 700 invånare. I den gamla byskolan med anor från 1800-talet finns skola för barn upp till årskurs sex och intill finns förskola och fritidshem.

Landskapsvy över Rinkaby.

Ortens aktiva idrottsförening Rinkaby GOIF håller till på idrottsplatsen.

Boplats med anor

Man vet att Rinkaby var fast befolkat på 800-talet, men det har bott människor här tidigare än så. Ett trettiotal lämningar av stenåldersboplatser har hittats i bygden och ännu fler bronsåldershögar. Ortnamnet innehåller troligen en motsvarighet till fornvästnordiska "rekkr" i betydelsen 'man' eller 'krigare' samt "by" i betydelsen 'gård' eller 'samling av gårdar'. De flesta orter med by-namn härstammar från vikingatid, men förleden gör det troligt att Rinkaby har fått sitt namn tidigare. Populärt har man kommit att översätta namnet som "kämparnas by". 

Rinkaby skjutfält

Vid Rinkaby ligger Rinkabyfältet, ett militärt övningsfält och skjutfält, som stäcker sig över nära 800 hektar på sandslätten mellan Rinkaby och Åhus. När Kristianstad hade två regementen var skjutfältet ofta utnyttjat av militären, men numera är det kanske mest känt som en förnämlig lägerplats för scouter.

Scoutläger

De torra sandmarkerna på Rinkabyfältet gör markerna till en perfekt plats för scoutläger. 2017 hålls ett stort nationellt scoutläger, Jamboree, som väntas locka omkring 20 000 scouter till Rinkabylägret.World Scout Jamboree på Rinkabyfältet sommaren 2011

Sommaren 2011 arrangerades världscoutlägret, Word Scout Jamboree, som lockade över 40 000 scouter och funktionärer. Ytterligare 30 000 personer besökte lägret. I vårt album på Flickr kan du se bilder från evenemanget. 2001 och 2007 hölls stora nationella scoutläger på fältet.

Baltutlämningen

Mörkare minnen av Rinkabyfältets historia finns tyvärr också. Det var från Rinkabyfältet som ”baltutlämningen” skedde 1945, då tyska och baltiska krigsfångar utlämnades till Sovjetunionen.

Kyrkan

Rinkaby kyrka är från 1200-talet och uppvisar unika kalkmålningar från 1400-talet som hittades och togs fram 1928. Några av valvens målningar visar Eva och Adam efter paradiset, skildrade genom en bondefamiljs vardagliga göromål. I kyrkan finns också ett astronomiskt ur som är byggt efter den medeltida uppfattningen att jorden är universums medelpunkt. Uret är byggt på 1950-talet.

Jordbrukstraditioner

Rinkaby är och har varit en bygd där jordbruket har stor betydelse. På 1700-talet odlades mest råg, korn och bovete av småbönder som kämpade mot torka och flygsand. Byns karaktär och brukandet av jorden förändrades mycket i samband med skiftesreformerna på 1750- och 1830-talen.

Tobak

Sedan 1800-talet var tobaksodlingen en viktig näring i Rinkaby och odling av tobak förekom fram till 1960-talet. Ett av Tobaksmonopolets fyra skånska mottagningsmagasin var placerat på orten. På några hustomter kan man ännu se en extra uthusbyggnad som har använts för att torka tobaken. Vid Regionmuseets inventering av Skånes tobakslador 2006, var Rinkaby den plats i Kristianstadstrakten som hade flest, med sina fjorton bevarade lador. Rinkaby har, utifrån arvet från tobaksodlingen, av länsstyrelsen utpekats som en av Skånes särskilt värdefulla kulturmiljöer. Strandängarna mot Hammarsjön är ett typiskt inslag i biosfärområdet Kristianstads Vattenrike.

Författaren Eva Waldemarsson

Livet i Rinkaby på tidigt 1900-tal har skildrats av författaren Eva Waldemarsson i den självbiografiska uppväxtskildringen "Min far sköt en stork" (1984). Eva Waldemarsson (1903-1986), som är känd för sina historiska romaner i Skånemiljö, föddes och växte upp i Rinkaby. Hon vann 1959 pris för bästa Skåneroman med "Himlavargen".

Näringsliv

Rinkaby Rör AB är grossist och webbutik inom VVS-branschen och de har även butik i Rinkaby. Rinkaby Maskin AB är specialiserade på pumpar och bevattningsutrustning. VR Maskiner AB levererar och underhåller lantbruksmaskiner. Här finns också ett antal åkerier.

Två stora gårdar, Sjövången och Friskatorpet, bedriver köttproduktion med de svarta, kraftfulla angusdjuren. 

Välbesökta butiker i Rinkaby är Rinkaby rör, som intresserar både hantverkare och privatpersoner och Gittes tygkälla, som i en gammal gård har byggt upp en 700 kvadratmeter stor tygbutik.