Parkering i Kristianstad

Välkommen att parkera i centrala Kristianstad!

Här hittar du en parkeringskarta över de parkeringsområden som finns på bekvämt promenadavstånd i centrum:

Karta, parkeringar i Kristianstads stadskärna

Kartan visar stadskärnans tillgängliga parkeringar och kan skrivas ut genom att klicka på knappen "skriv ut" i kartverktygets toppmeny.

De flesta p-automater i Kristianstad tar kort. Följande kort accepteras: VISA, MasterCard, OK/Q8, Preem, Volvo, Shell, ST 1 och Statoil.


Så här mycket kostar det


P-skiva
På vissa områden tillämpas p-skiva, se skyltning. P-skiva finns att hämta hos medborgarcenter och Turistbyrån i Rådhus Skåne (V Storgatan 12). P-skiva finns även till försäljning i vissa affärer.

Bråttom och ingen P-skiva i bilen? Ankomsttiden kan även skrivas på en lapp som läggs väl synlig på instrumentbrädan.

OBS! i centrum finns också privata avgiftsparkeringar med andra taxor.


Städning av P-platser
På många gator i och nära stadskärnan i Kristianstad råder det förbud att stanna eller parkera under en veckodag i månaden. Då städas gatans parkeringar. Följ skyltning på respektive gata. 
Städschema

Motorcykel (MC)
Det är tillåtet att parkera din motorcykel på p-plats som är avsedd för bil. Du betalar samma avgift som gäller för bilar och p-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera flera motorcyklar inom samma parkeringsruta, men tänk på att varje motorcykel ska erlägga avgift.


Turistbussar
Bussar hänvisar vi till norra delen av gratisparkeringen på den stora gasverkstomten. (Längst söderut på kartan ovan.)