Maglehem

Maglehem är Kristianstads kommuns sydligaste utpost. Vackert beläget vid havet på randen till Österlen. Den gamla banvallen är idag cykelväg och går genom ett naturskönt område. I närheten finns naturreservatet Drakamöllan och den gamla kvarnen Blåherremölla.

Maglehem har omkring 150 invånare. I byn finns ett förskola och fritidshem som drivs som familjekooperativ. Det finns ingen skola på orten utan barnen går i skola i Degeberga.

Föreningsliv

Maglehem har ett aktivt föreningsliv genom Vi i Maglehem.

Cykelvägar och natur

Området består av sandslätt längs kusten samt mera bruten odlingsbygd på Linderödsåsens utlöpare. Under 1900-talet drogs järnvägen mellan Kristianstad och Maglehem och tågen gick här fram till 1972. Nu går en cykelväg längs hela banvallen vilket gör det möjligt att cykla hela den 36 kilometer långa sträckan. Runt byn finns många sevärdheter och vacker natur.

Drakamöllan

En kilometer från Maglehem ligger naturreservatet Drakamöllan, ett backlandskap bevuxet med gräs och ljung. På heden finns strövområde med populära vandringsleder. I naturreservatet ligger Drakamöllan gårdshotell med Bed & Breakfast och konferensverksamhet. Gårdens rötter går tillbaka till 1600-talet och här finns en fin renässansträdgård.

Blåherremölla

En annan sevärdhet i trakten runt Maglehem är Blåherremölla, en gammal bebyggelse med en kvarn från 1600-talet i centrum. Blåherre är ett lokalt uttryck för häger. Korsvirkeskvarnen med halmtak ligger intill Julebodaån och var i drift fram till 1944. 

Kvarnen Blåherremölla vid Maglehem

Nu finns här ett café som är öppet på sommaren. Runt kvarnen kan man promenera på stigar som korsar vattendraget med hjälp av långa träbroar. Kring ån finns orkidérika våtmarker.

Fornlämningar

I Maglehem finns ca 30 kända fornlämningar; några boplatser från stenåldern samt resta stenar, några högar, stensättningar och en domarring, troligen från järnåldern.

Kyrkan

Maglehems kyrka är från 1200-talet med medeltida målningar och en dopfunt som är lika gammal som kyrkan. Väster om samhället finns en pestkyrkogård som är omgärdad av en stenmur. Norr om kyrkan finns ett järnåldersgravfält med resta stenar.

Brännerimuseum

I Folkestorp, inte långt från Maglehem, finns ett brännerimuseum, som man kan boka besök på.  Utsikten härifrån över Hanöbukten mot Åhus och vidare över nordöstra Skåne är slående. Från Folkestorp går en gångstig till Olseröd.