Kulturnyckeln i Kristianstad

Välkommen till Kulturnyckelns hemsida!
I vänsterspalten väljer du kommunal eller fristående verksamhet.

Nu finns det nya programmet 16/17 att kika på som PDF! Hela sidan kommer att uppdateras med de nya programmet så fort vi hinner och så fort aktiviteterna i det gamla häftet tar slut.

Tryck på länken här för Kulturnyckelns program 16/17.


Varmt välkommen! 

 


Kulturnyckeln innebär att ALLA barn och elever i Kristianstads kommun kan få ta del av kultur i förskolan och grundskolan!

Program Kommunal förskola/skola läsår 15/16 PDF-fil, klicka här!

Program Fristående verksamhet läsår 15/16, PDF-fil, klicka här!

Kulturnyckeln är en kommunal verksamhet som Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen står bakom. Kulturnyckeln är för barn/elever från 3 år i förskolan till och med åk 9. Den omfattar den kommunala förskolan/skolan såväl som kooperativ och friskolor. Den innebär en kraftigt förbättrad möjlighet för ALLA barn/elever att kontinuerligt under HELA sin skoltid få möta olika former av extern professionellt producerad kultur.