Program förskola/skola 2016/2017

Välkommen till Kulturnyckelns hemsida!
Här ser ni  Kulturnyckelns program i sin helhet. Gå in och läs under respektive årskurs i vänsterspalten och glöm inte att boka programmen. Det gör ni enkelt här på hemsidan under respektive årskurs. Vi önskar dig och din klass/grupp ett fint kulturår!

Varmt välkommen! 

 

Tryck på länken här för Kulturnyckelns program som PDF 16/17.


Kulturnyckeln innebär att ALLA barn och elever i Kristianstads kommun kan få ta del av kultur i förskolan och grundskolan!


Kulturnyckeln är en kommunal verksamhet som Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen står bakom. Kulturnyckeln är för barn/elever från 3 år i förskolan till och med åk 9. Den omfattar den kommunala förskolan/skolan såväl som kooperativ och friskolor. Den innebär en kraftigt förbättrad möjlighet för ALLA barn/elever att kontinuerligt under HELA sin skoltid få möta olika former av extern professionellt producerad kultur.